aTT VaRa KViNNa äR aTT VaRa uTSaTT FöR VåLD

patriarkatet skadar din hälsa allvarligt

 

Vi FeministFikade ju för ett tag sedan och lyssnade då på en föreläsning om mäns våld mot kvinnor. Vera radade till exempel upp symptom som en kvinna utsatt för våld kunde uppvisa. Till exempel:

 • rädsla, ångest, skuld, skam
 • hjärtklappning, andnöd
 • koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter
 • nedstämdhet, utmattning, sliten & trött
 • humörsvängningar
 • värk i kroppen, eksem, huvudvärk
 • låg självkänsla/dåligt självförtroende
 • problem med fysisk närhet
 • sorg
 • upplevelser av kaos och förvirring
 • ensamhet
 • svårt med tillit till andra människor

Vi tittade, funderade lite och sen pekade Jenny på blädderblocket och sa: – Men det där är ju symptomen på att vara kvinna!

 

Just det.

 

Vi fick också lära oss på vilka olika sätt våldet tar sig uttryck. För att förklara närmare klipper jag in information från hemsidan Samverkan mot våld:

Psykiskt våld:

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Några exempel:

 • Direkta hot, exempelvis hot om fysiskt våld eller hot om våldsamma konsekvenser: ”om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”jag tar vårdnaden om barnen” och liknande.

 • ​Indirekta hot, exempelvis ”jag vet var du bor”. Hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.

 • Förödmjukelser och nedlåtande och fientlig hållning, exempelvis ”jävla idiot!”.

 • Kontroll, exempelvis att snoka i partnerns kalender, mejl och mobiltelefon eller begära att partnern ska redovisa vad hen gjort under dagen.

 • Utagerande svartsjuka, exempelvis ”jag såg hur du flirtade”.

 • Isolering; på olika sätt begränsa partnerns rörelsefrihet exempelvis genom att inte låta partnern träffa sina vänner eller andra betydelsefulla personer.

 • Att kontrollera ekonomi och information så att partnern får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.

 • Emotionellt våld, exempelvis negligering, menande suckar eller att ständigt bryta överenskommelser.

 • Stalkning, det vill säga att man upprepade gånger trakasserar samma person i form av hot, ovälkomna besök, telefonsamtal, brev eller e-post med kränkande innehåll. Det kan även innebära att man smyger sig på, övervakar och förföljer en person.

Ekonomiskt våld:
Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.Exempel på ekonomiskt våld är när någon​
 • kontrollerar hur partnern använder pengar
 • inte tillåter partnern ha egna pengar
 • gömmer undan gemensamma pengar
 • tvingar partnern att medverka i ekonomiska olagligheter.
Latent våld:
Latent våld kan vara en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.
.
Materiellt våld:
Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.
.
Sexuellt våld:
Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som hen utsätts för utan att hen givit sitt samtycke. Våldsutövaren är oftast någon med mer makt som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att bli berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginal eller anal penetration. Andra exempel på sexualiserat våld är att mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte.Våld i nära relationer är ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Ibland utövas det sexualiserade våldet i samband med ett misshandelstillfälle. Då riskerar gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex att bli oklara för den våldsutsatta. ”Försoningssex”, där mannen kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, kan kvinnan snarare uppleva som ett övergrepp.

Den våldsutsatta kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande, exempelvis att gå med på sex för att avvärja en otrevlig situation som skulle kunna utmynna i våld.

Fysiskt våld:
Det fysiska våldet kan ske på många sätt, exempelvis när någon

 • släpar dig, knuffar eller håller fast dig
 • sparkar eller slår dig med knytnäve eller föremål
 • kastar något på dig
 • tar stryptag på dig
 • bankar ditt huvud mot något
 • använder sexualiserat våld.

Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare såväl målinriktat som funktionellt. Våldsutövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av den utsattas kropp så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Men våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, såsom frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

.
.

I vår värld är misshandel oftast lika med fysiskt våld. En missuppfattning av enorma proportioner. Kanske är det för att om vi tittar närmare på de andra olika typerna av våld blir det alldeles för jobbigt för det är då vi behöver erkänna att våldsutövande är grundfundamentet i utövandet av mansnormen. Och att vara en del av kvinnoutövandet är att bli utsatt för våld.

Män får lära sig att ta plats på kvinnors bekostnad, att inte respektera gränser eller kvinnors integritet. Att det är ok att klanka ner på och utsätta kvinnor för maktutövande och tjatsex, Ja, listan kan göras lång men jag antar att ni fattar. En man anses som en schysst och snäll man så länge han inte slår en kvinna. I alla fall inte så mycket.

Samtidigt får kvinnor lära sig att det är ok att tryckas ner, hunsas, få sitt livsutrymme begränsat och sin ekonomi raserad. Dessutom lärs kvinnor att det är de som är ansvariga för allt männen utsätter dem för och att det är kvinnans uppgift att parera, curla och ursäkta männen sviniga beteende. Vi lär oss att stå ut, helt enkelt. Vara glada för att han i alla fall inte är en sån där som slår . I alla fall inte så mycket.

Vad är skillnaden mellan att bli utsatt för ”riktig misshandel” och ”samhällssubentionerad patriarkal misshandel”? Ingen, vill jag påstå.

Jag tänker att det är därför det är så tyst om mäns våld mot kvinnor. I alla fall när det ska pratas om vad vi ska göra åt det. Att uppröras över att kvinnor blir utsatta för våld är enkelt. Att verkligen göra någonting åt det då det innebär att hugga mansnormen i småbitar och spola ner den i vasken, ja då blir det genast väldigt besvärligt. Enklast då är att fortsätta som vanligt, även om det innebär att halva befolkningen lever i misär och i en nära-döden-tillvaro.

 

Annonser

11 thoughts on “aTT VaRa KViNNa äR aTT VaRa uTSaTT FöR VåLD

  1. Du har valt att leva utan man så på sätt och vis har du ju redan sagt upp dig! Din kommentar blev en ögonöppnare för mig. Även om jag snuddat vid tanken förut blev det så himla tydligt just då när en såg det svart på vitt. Vi är alla misshandlade. Som du skriver: Helt. Jävla. Sjukt.

   Gilla

  1. Ditt inlägg var också helt klockrent. Dina analyser är fantastiska och det är så himla viktigt att vi synliggör detta! Ja, all skit som patriarkatet för med sig!

   Gilla

 1. Hej! Så attans bra skrivet här att jag ber snälla får jag kopiera och lägga ut detta på min blogg? Jag har ett personligt skäl til ldet plus att jag vill sprida orden så klart. Om du säger ja så länkar jag givetvis hit. Säger som en kommentar ovan; jag säger upp mig som kvinna i patriarkatet, fast det har jag ju redan gjort 😉

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s